Styret

NilsRoen
Leder og kasserer Nils Gustav Roen
 nilsroen@online.no
Tlf: 908 48 554

Amæhl
Sekretær
Arild Mæhlum
arild.mahlum@gmail.com
Tlf: 922 18 824

Kjellbe
Styremedlem
Kjell Beck
kjelbeck@bbnett.no
Tlf: 477 55 543

_DSC3720

Styremedlem Johan Øie
jooie@online.no
Tlf: 928 22 985


JAberg

Styremedlem/Musikalsk leder Jan Arne Berg
janaberg@bbnett.no
Tlf: 958 40 978