Medlemmene

VTL jubileumsbilde med Steinar og Magnhild
Foran f.v.: Kjell Beck, Steinar Thingstad, Arve Bekkeli, Jan Arne Berg, Erik Bakstad, Håvard Fossberget og Rolf Rosenlund
Bak f.v: Per Erik Dahl, Rolf Engen, Kjell Erik Thingstad, Kåre Vermund, Kjell Heggeslåen, Nils G Roen, Johan Øie, Arild Mæhlum og støttespillerne Magnhild Lersveen og Steinar Kjeverud Fravær: Ingun Røberg Fjeldstad, Steinar Joten