Terminliste

Spilleplan høsten 2022

15.08    Øvelse

22.08    Øvelse

27.08   Kulturdag i Kvennstugua

05.09   Øvelse

10.09   Gata-dager

26.09   Vallset-dansen

03.10   Øvelse

17.10   Øvelse

30.10   Vallset kirke – markering av Ralph’s 25 år

13.11   Romedal kirke – markering av Ralph’s 25 år

14.11   Øvelse

28.11   Vallset-dansen

05.12    Frivillighetens markering i Stangehallen

12.12    Øvelse

19.12    Vallset Bo- og Servicesenter