Terminliste

Spilleplan høsten 2022

15.08    Øvelse

22.08    Øvelse

27.08   Kulturdag i Kvennstugua

05.09   Øvelse

10.09   Gata-dager

19.09   Kulturkveld på Folkets hus m/pensjonister

26.09   Vallset-dansen

03.10   Øvelse

17.10   Øvelse

14.11   Øvelse

28.11   Vallset-dansen

05.12    Frivillighetens markering i Stangehallen