Terminliste

Spilleplan 2020

16.1     Øvelse

27.1     Vallsetdansen m/Vangsgutta

06.2     Øvelse

13.2     Øvelse

24.2     Vallsetdansen

27.2    Øvelse

09.3     Løten pensjonistforening på Kilde

12.3     Årsmøte – Øvelse

23.3     Vallsetdansen

26.3     Øvelse

16.4   Øvelse

23.4   Øvelse

07.5   Øvelse

21.5   Øvelse

24.5   Kvennstugua

18.6   Øvelse

25,6   Øvelse

13.8   Øvelse

16.8   Kvennstugua

22.8   Stangedagene i Stangebyen kl 1200

10.9   Øvelse

24.9   Øvelse