Terminliste

Spilleplan 1. halvår 2018

04.1      Øvelse

18.1       Øvelse

22.1       Vallsetdansen

01.2       Øvelse

15.2       Øvelse

26.2      Vallsetdansen

01.3       Øvelse

22.3       Øvelse

19.3       Vallsetdansen

12,4       Øvelse

21.4       Vårdag Stange

21.4       Åpen dans Vallset samfunnshus

23.4       Vallsetdansen

26.4       Øvelse

07.5       Øvelse (mandag)

24.5       Øvelse

28.5       Vallsetdansen

07.6       Øvelse

17.6        Kvennstugua